Brandveiligheid op de boot

Veiligheid op de boot

In het voorjaar en in de zomer zijn er veel mensen die met de boot een dagje op stap gaan om van het heerlijke weer te genieten. Aan boord van een boot is belangrijk om bewust te zijn van de risico’s die er spelen bij zeil- en motorboten en plezierjachten.

Brand op een boot kan ontstaan op verschillende manieren. De meeste branden aan boord van een boot ontstaan doordat de gasinstallatie niet goed is aangelegd of dat er niet voldoende onderhoud wordt gepleegd aan de gasinstallatie. Een veilig aangelegde gasinstallatie is van levensbelang voor een brandveilig verblijf op een boot. Bij zeilboten en plezierjachten is er vaak een gasleiding aan boord van de boot aanwezig.  Bij boten in de vorm van een schuit of waarbij een losse motor aan de boot wordt gekoppeld komt het nog wel eens voor dat er gasflessen mee aan boord gaan voor een eventuele barbecue of kooktoestel. Voor het gebruik van gasflessen en gasleidingen aan boord is het belangrijk om een aantal voorzorgmaatregelen te treffen voordat je met de boot erop uit gaat.

Wat moet je doen bij brand aan boord?
Brand aan boord van een boot is erg gevaarlijk, omdat het lastig is om te vluchten als je op het water zit. Er is onderscheid te maken tussen een kleine en grote brand aan boord van een boot. Bij een klein brandje kan de brand geblust worden met een blusdeken of een brandblusser. Daarnaast is bluswater binnen handbereik als je aan het varen bent. Door een emmer met daaraan een touw binnen handbereik te hebben kan een brand aan boord van een boot snel geblust worden.
Bij een grotere brand is het belangrijk dat je jezelf eerst in veiligheid brengt. Een boot is vervangbaar, een mensenleven daarentegen niet. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij bellen is het eerste wat je moet doen. Zij staan paraat om mensen die in vergelijkbare situaties terecht komen te helpen.

Tips
Er zijn een aantal tips die raadzaam zijn om op te volgen om daarbij de brandveiligheid aan boord te vergroten. De tips voor een brandveilig verblijf op een zeil-, motorboot of plezierjacht vindt je hier:

NIEUWS / GERELATEERDE ARTIKELEN

Tips Brandveiligheid Camping

Tips Brandveiligheid Camping Er zijn enkele tips tijdens het kamperen die de brandveiligheid kunnen vergroten. Lees deze tips aandachtig door en ga na of jij op dit moment deze tips al toepas als je op vakantie gaat. Daarnaast is het verstandig om de...

Brandpreventie aan boord

Brandpreventie aan boord Brandveiligheid op een boot kan aanzienlijk verbeterd worden door een aantal brand preventieve maatregelen die toegepast kunnen worden op een boot. Spreekwoordelijk gezegd is voorkomen beter dan genezen. Een veiligere boot kan op...

Brand blussen boot

Brand blussen boot Veel brandveiligheidsmaatregelen op je boot getroffen en evengoed is er brand ontstaan op je boot. Een nachtmerrie voor alle mensen die een boot, zeil- of plezierjacht in bezit hebben. Het is belangrijk om eerst te zorgen dat jijzelf en...

Bosbranden

Bosbrand voorkomen In de vakantielanden Frankrijk, Spanje en Griekenland is de kans op bosbranden in de hete zomermaanden redelijk groot. Ook op plekken waar toeristen verblijven is het gevaar van een bosbrand aanwezig. Wanneer er een lange tijd een droge periode...