Brandpreventie aan boord

Brandveiligheid op een boot kan aanzienlijk verbeterd worden door een aantal brand preventieve maatregelen die toegepast kunnen worden op een boot. Spreekwoordelijk gezegd is voorkomen beter dan genezen. Een veiligere boot kan op de volgende manieren worden verwezenlijkt:

 • Rook niet tijdens het tanken, aansluiten van gasflessen en het controleren van het vloeistofniveau van accu’s.
 • Haal gasflessen van boord en ontkoppel accu’s als de boot naar de winterstalling gaat.
 • Controleer de gasdichtheid van de koppeling wanneer je een gasfles verwisseld.
 • Controleer de brandstofleidingen- en tank regelmatig op lekkages.
 • Zorg ervoor dat je na het klussen aan boord van een boot een nacontrole doet.
 • Schakel de stroom bij het verlaten van een boot uit.
 • Zorg ervoor dat jerrycans met brandstof en andere brandbare vloeistoffen in een goed geventileerde ruimte staan. Deze brandbare vloeistoffen mogen niet (dichtbij) de motor van de boot staan.
 • Maak een vluchtplan met de opvarenden van de boot en het geval er wel brand uitbreekt.

Bij een plezierjacht is het aan boord hebben van rook- gas- en koolstofdioxidemelders geen overbodige luxe.

Brandblusser aan boord
Het is verstandig om een brandblusser aan boot van je boot te hebben. Mocht er onverhoopt toch brand ontstaan aan boord van de boot, dan kan een beginnende brand met de brandblusser geblust worden. Niet elke brandblusser is geschikt voor het blussen van een bepaalde stof. Er is dan ook onderscheid te maken in welke blusmiddel er gebruikt moet worden voor welke blusstof.

 • Voor droge blusstoffen kan een blusdeken, zand of een poederblusser worden gebruikt
 • Voor natte blusstoffen kan de brand bestrijd worden met water of een schuimblusser
 • Voor gasvormige blusstoffen kan een koolstofdioxide (CO2) blusser worden gebruikt

Bekijk voordat je de brand begint te blussen wat de oorzaak van de brand is en welk blusmiddel je daarvoor kan gebruiken.