Brand blussen boot

Veel brandveiligheidsmaatregelen op je boot getroffen en evengoed is er brand ontstaan op je boot. Een nachtmerrie voor alle mensen die een boot, zeil- of plezierjacht in bezit hebben. Het is belangrijk om eerst te zorgen dat jijzelf en de opvarenden in veiligheid brengt. Nadat je dit hebt gedaan moet je de volgende stappen ondernemen om de brand te blussen

  1. Alarmeer de omgeving waarin de boot zich bevindt.
  2. Draai de gastoevoer dicht en zet de motor van de boot uit.
  3. Doe een test of de brandblusser het doet bij het gebruik van een handblusser voordat je de brand te lijf gaat
  4. Trek nylon kleding uit. Deze stof is namelijk erg brandbaar
  5. Een shirt (geen nylon) met lange mouwen in de buurt? Trek deze dan aan om brandwonden aan je armen te voorkomen
  6. Door het laag benaderen van de brand zorg je ervoor dat je zo min mogelijk met de rook in aanmerking komt en deze eventueel kan inademen
  7. Ga met één zijde van je lichaam naar de brand toestaan, zo ook je gezicht. Dit voorkomt brandwonden in je gezicht
  8. Blus de brand met de wind mee van voor naar achteren. Blus rechtstreek in de vuurhaard, tenzij het een vloeistofbrand is.
  9. Blijf alert of de brand helemaal uit is. De brand kan namelijk opnieuw oplaaien.

Voor het blussen van een brand op de boot is de brandblusser het meest geschikt. Een brandblusser voor uw boot aanschaffen? Lees hier alles over brandblussers en schaf de juiste brandblusser aan.