Bosbrand voorkomen

In de vakantielanden Frankrijk, Spanje en Griekenland is de kans op bosbranden in de hete zomermaanden redelijk groot. Ook op plekken waar toeristen verblijven is het gevaar van een bosbrand aanwezig.

Wanneer er een lange tijd een droge periode heerst in een bepaald (vakantie) gebied, ontstaat er droogte. Droogte is de basis voor het ontstaan van brand in deze gebieden.  Een bosbrand ontstaat wanneer een droog gebied in aanraking komt met ontbrandingstemperatuur. Deze ontbranding kan ontstaan door bijvoorbeeld bliksem, open vuur of een sigaret. Door de zuurstof die vrijkomt bij wind kan een bosbrand snel uitbreiden. Een grote bosbrand is vaak moeilijk te blussen, omdat het gebied vaak moeilijk te bereiken is voor de hulpdiensten, de wind het vuur snel verspreid en er vaak een tekort is aan bluswater in een bosrijk gebied.

Het gevaar van bosbranden
Jaarlijks overleden er circa 300.000 mensen aan het gevolg van een bosbrand. Een grote bosbrand is moeilijk te blussen en veroorzaakt bovendien veel rook. Deze rook kan verstikkend werken en voor veel slachtoffers zorgen. Steden en dorpen in de buurt kunnen ook last krijgen van bosbranden. Ook het vliegverkeer kan hinder ervaren van een bosbrand door de grote rookontwikkeling die vrij komt bij de bosbranden.

Hoe kan je een bosbrand voorkomen?
Bijna 90% van bosbranden ontstaan door menselijk toedoen. In de meeste gevallen is een bosbrand daardoor ook te voorkomen. Een sigaret, een kampvuur of een vonk van de barbecue kan al snel leiden tot een brand. Ook afgebrokkeld glas kan als een vergrootglas werken, waardoor er door lichtinval op het stuk glas brand kan veroorzaken.
Bij een lange droge periode in een bepaald (bosrijk) gebied worden er vaak waarschuwingsborden geplaatst, waarbij wordt aangegeven om geen open vuur en barbecues te gaan ontsteken in het gebied. In de meeste landen waar bosbranden vaak voorkomen staan hoge straffen op het veroorzaken van een bosbrand.