In het geval van schade aan je huis had je vroeger meerdere verzekeringen nodig om je huis goed te verzekeren.  Tegenwoordig vallen de inboedelverzekering en brandverzekering onder de woonverzekering.
De woonverzekering vergoedt verschillende schades die door de brand zijn ontstaan, namelijk:

•             Blusschade
•             Rookschade
•             Roetschade
•             Smelt- en schroeischade
•             Schade door ontploffing
•             Blikseminslag
•             Doorbranden van apparatuur
•             Gevolgschade

Wat is gevolgschade?
Gevolgschade zijn de extra kosten die gemaakt worden naast de schadekosten van de brand. Hierbij kan je denken aan de kosten voor een tijdelijke andere woonruimte, de opruimingskosten na de brand en het opslaan van je spullen die niet door de brand verloren zijn gegaan. Via de woonverzekering zijn al deze kosten verzekerd.

Het is goed om te weten dat de vergoeding voor deze kosten vaak tot een maximum bedrag gaan. De kosten van bijvoorbeeld tijdelijk een andere woonruimte en extra kosten voor vervoer, eten en drinken worden allemaal vergoedt. Het is per verzekeraar verschillend hoe hoog dit maximum bedrag bedraagt.

Vergelijk hier alle verzekeraars met een woonverzekering.