Brandgevaar oplader

Veel mensen laden ’s nachts hun telefoon, laptop en tablet op. Harstikke handig natuurlijk, maar brandveilig is het niet.

Helft woningbranden door elektrische apparaten
Volgens verzekeraars wordt de helft van het aantal woningbranden veroorzaakt door elektrische apparaten. Het aan laten staan en het opladen van de elektrische apparaten wordt gezien als de grootste risico’s. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor brand door apparaten in de jaarlijkse Risicomonitor Woningbranden. Volgens het Verbond van Verzekeraars is er een stijgende trend te zien in branden die zijn veroorzaakt door elektrische apparaten en is dit voor een groot deel zelf te vermijden is.

Bij het in de nacht opladen zien verzekeraars twee problemen. Het eerste probleem is dat mensen er niet bij zijn als hun elektrisch apparaat wordt opgeladen. Het ‘overladen’ van het apparaat wordt als een tweede probleem gezien. Voor de brandveiligheid is het beter om je smartphone of tablet van de lader te halen als het apparaat volledig opgeladen is.  Als de apparaat vol is en de oplader blijft in het apparaat zitten kan dit oververhitting veroorzaken.

Alternatieve opladers
Het gebruik van alternatieve opladers geeft volgens Het Verbond van Verzekeraars ook problemen. Zij raden ook aan om de originele oplader voor het desbetreffende apparaat te gebruiken. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft in 2016 nog de verkoop van 24 alternatieve opladers verboden vanwege brandgevaar.

Tips
Er zijn een aantal tips die de brandveiligheid bij het opladen van elektrische apparaten kunnen vergroten:

1. Haal het apparaat van de oplader af als het helemaal is opgeladen
2. Laat de oplader niet in het stopcontact zitten als er niks opgeladen wordt
3. Gebruik geen alternatieve goedkope kabels, maar alleen de opladers van de fabrikant.
4. Haal opladers uit het stopcontact als je weggaat of gaat slapen.

De waarschuwing voor het brandgevaar tijdens het opladen van elektrische apparaten is onderdeel van de Risicomotor Woningbranden die het Verbond van Verzekeraars jaarlijks uitgeeft in samenwerking met Brandweer Nederland.